Takläggare Täby

Kvalitetstak i tåliga material

Takläggare

Några matnyttiga tips från våra duktiga takläggare

Det är mycket att tänka på när man ska lägga ett nytt tak. Här bjuder våra duktiga takläggare på några matnyttiga tips för den som funderar på att fräscha upp sitt tak.

Först om främst är det förstås viktigt att veta om taket är tätt eller inte. Först kontrollerar man att det inte finns synliga tecken på läckor, som mörka fläckar, murket trä som har angripits av röta eller dålig lukt. Gör sedan en husesyn, gärna när det regnar. Inspektera vindens innertak, det ska vara torrt och dofta friskt. Kolla sedan även känsliga ställen som runt skorsten och takfönster. Se även över hängrännor så att det inte är täppta eller har läckor som skadar panelen.

tegel

Tegeltak populärt i Sverige

I Sverige är tegeltaken vanligast av gammal tradition, men betongtaken blir allt vanligare. Andra material som finns att tillgå är fibercement, papp och shingel med mera. Det finns även gröna alternativ som torv, halm och moderna sedumtak. Skiffer kan också användas som takbeläggning.

Hur länge ett tak håller beror förstås på många olika faktorer. Underhållet och skötseln, men även yttre faktorer som väder och vind, påverkar. Grundregeln är att tegel ska hålla i minst 100 år. Dagens betongtak håller ungefär lika länge. Ett modernt papptak håller i 25-30 år.

Säkrast att inte byta material

När man lägger ett nytt tak är det oftast bäst och säkrast att använda samma material som tidigare. Vill du byta material så går det, men ta ett ordentligt snack med våra experter innan du kör igång. Alla byggmaterial fungerar exempelvis inte med olika lutningar. Dessutom gäller det att försäkra sig om att konstruktionen verkligen klarar att bära det nya materialets vikt.

På ett platt tak, till exempel ett garage eller förråd, fungerar oftast plåt eller papp bäst. Dessa typer av tak är båda lätta, men tak i papp är oftast mer underhållskrävande än plåttak. Ljudnivån kan också vara bra att tänka över, regn låter ganska mycket inomhus på ett plåttak om det inte läggs på ett ordentligt och isolerat sätt.

Vi lägger dock inte plåttak. Vi installerar endast detaljer i plåt som en plåtslagare tillverkat. Handlar det om större takinstallationer så anlitar vi erfarna och professionella plåtslagare som ofta kan komma på kort varsel. 

Viktigt att klara om taket håller för belastningen

Många undrar om skillnaden mellan tak i betong och tegel. Färgen är en skillnad, betongtak kan färgas på en mängd olika sätt, men får inte samma vackra ”patina” som tegeltak med åren. Betongtak är dessutom ofta billigare än tegel. Tidigare var betongtak tyngre än tegeltak, men utvecklingen har gått framåt och idag finns det riktigt lätta betongtak. Både tegel och betong är tunga takmaterial, vilket både kan vara en fördel och en nackdel. Det är viktigt att kolla att taket klarar belastningen. Å andra sidan ligger tunga tak stadigt, en fördel i blåsiga omgivningar som vid kusten.

Många kunder undrar om man måste byta ut takpappen när man lägger om ett tak. Nej, bara om pappen är skadad. Små spikhål och liknande skador kan tätas med tätningsmassa, större bitar kan ersättas med ny, överlappande papp. Finns det många fel av den typen kan det vara lika bra att byta ut hela pappen, som i det stora sammanhanget är en ganska liten kostnad.

Vill du veta mer om att lägga tak, så kan du kontakta oss redan idag. 

Våra duktiga takläggare kan ge dig kvalitetstak över huvudet!